Vina Machine

 
Vina Machines
VINAMACHINE CORP
236/29/13 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84 83962 5458 - Fax: +84 83962 5459
Tax code: MSY 0312673730