Máy Cắt Plasma AMG CNC FLAME/PLASMA CUTTING MACHINE FSC SERIES

Language English   Language Vietnam   
<p><img width="326" height="328" src="/images/content/amg-cnc-flame-plasma-cutting-machine-fsc-series-0.png" alt="FSC" /></p>...

FSC

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

MẪU

FSC

Tốc độ nhanh

9000 : 12000 : 24000

Tốc độ cắt Plasma

30 ~ 9000 mm/phút

Tốc độ cắt Flame

30 ~ 1500 mm/phút

Vị trí chính xác

±0.2 mm/10M

Repeative accuracy

±0.1 mm

Chiều rộng rãnh

2000 : 3000 : 4000 : 5000 : 6000 : 7000 : 9000 : 12000

Chiều rộng cắt

1550 : 2500 : 3200 : 4200 : 5100 : 6100 : 8100 : 11000

Over all width

Chiều rộng rãnh +750mm

Chi tiết thông số kĩ thuật

Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...