Thiết Bị Mài Tích Hợp Trên Máy Tiện THIẾT BỊ MÀI -RG SERIES

Language English   Language Vietnam   
<p><img width="318" height="209" src="/images/content/thiet-bi-mai-rg-series-0.jpg" alt="RG SERIES" /></p>...

RG SERIES

Model

Type

Main Motor

Wheel Size

Spindle Speed

RG30F-10 x 2300 rpm

Front

3.0 HP

10 inch

2300 rpm

RG30R-10 x 2300 rpm

Rear

3.0 HP

10 inch

2300 rpm

RG50F-12 x 1800 rpm

Front

5.0 HP

12 inch

1800 rpm

RG50R-12 x 1800 rpm

Rear

5.0 HP

12 inch

1800 rpm

RG75F-10 x 6700 rpm

Front

7.5 HP

10 inch

* 6700 rpm

RG75R-10 x 6700 rpm

Rear

7.5 HP

10 inch

* 6700 rpm

RGH75F-16 x 1400 rpm

Front

7.5 HP

16 inch

1400 rpm

RG100F-10 x 6700 rpm

Front

10.0 HP

10 inch

* 6700 rpm

RG100R-10 x 6700 rpm

Rear

10.0 HP

10.0 HP

* 6700 rpm

RGH100F-16 x 1400 rpm

Front

10.0 HP

16 inch

1400 rpm

RGH150F-20 x 1000 rpm

Front

15.0 HP

20 inch

1000 rpm

Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...