Nhóm gia công cắt gọt

Language English   Language Vietnam   

Nhóm gia công cắt gọt, máy công cụ, máy cắt

Undefined

Máy cắt Laser BAYKAL BLS NEO

<p><span style="font-size: large;"><strong>TỔNG QUAN</strong></span></p>
<p><span style="font-size: large;">         Máy cắt Laser BAYKAL BLS – NEO là giải pháp tốt nhất cho người sử dụng đòi hỏi cắt chất lượng, độ chính xác, tốc độ cắt cao và chi phí thấp để cắt các loại vật liệu tốt. BLS – NEO có thể có được mọi tính năng ở mọi tốc độ cắt cao, nó có thể cắt các tấm có kích thước lớn hoặc đặc biệt và cung cấp các chức năng tương tự như các máy các máy cắt laser trong ngành công nghiệp.</span></p>848945380

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC 8211 TC 970XXL

<p><img width="326" height="206" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-8211-tc-970xxl-0.png" alt="ric-tc970xxl" /></p>
<p><img alt="ric-tc6640a" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-8211-tc-970xxl-1.png" width="775" height="527" /></p>
514501359

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC 8211 TC 6640

<p><img width="278" height="272" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-8211-tc-6640-0.png" alt="ric-tc6640" /></p>
<p><img alt="ric-tc6640a" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-8211-tc-6640-1.png" width="775" height="527" /></p>
646593270

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC-TC580TMS

<p><img width="326" height="198" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc580tms-0.png" alt="ric-tc580tms" /></p>
<p><img alt="ric-tc450TM3" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc580tms-1.png" width="844" height="528" /></p>
1789402452

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC-TC580TM

<p><img width="326" height="188" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc580tm-0.png" alt="ric-tc450TM" /></p>
<p><img alt="ric-tc450TM3" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc580tm-1.png" width="844" height="528" /></p>
461674494

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC-TC450TM

<p><img width="326" height="188" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc450tm-0.png" alt="ric-tc450TM" /></p>
<p><img alt="ric-tc450TM3" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc450tm-1.png" width="844" height="528" /></p>
1184191511

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC-TC510B

<p><img width="326" height="236" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc510b-0.png" alt="RIC-TC450B1" /></p>...

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC-TC700B

<p><img width="326" height="222" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc700b-0.png" alt="RIC-TC700B" /></p>...

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC-TC300L

<p><img width="326" height="202" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc300l-0.png" alt="ric-tc300" /></p>...

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC-TC250XL

<p><img width="326" height="205" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc250xl-0.png" alt="ric-tc200a" /></p>...

MÁY TIỆN BĂNG XÉO CNC RICHYOUNG RIC-TC200

<p><img width="326" height="205" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc200-0.png" alt="ric-tc200a" /></p>
<p><img alt="ric-tc200" src="/images/content/may-tien-bang-xeo-cnc-richyoung-ric-tc200-1.png" width="717" height="457" /></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2" width="261">
</td></tr></tbody></table>1135199222

Máy Mài Vô Tâm CNC JAG-12C

<p><img width="326" height="266" src="/images/content/may-mai-vo-tam-jag-12c-0.jpg" alt="JAG-12C" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
1427274667

Máy Mài Vô Tâm CNC JAG-18C

<p><img width="225" height="225" src="/images/content/may-mai-vo-tam-jag-18c-0.jpg" alt="JAG-18C" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
400151685

Máy Mài Vô Tâm CNC Automatic loading and Unloading JAG-12C-CNC

<p><img width="274" height="184" src="/images/content/may-mai-vo-tam-cnc-8211-automatic-loading-and-unloading-jag-12c-cnc-0.jpg" alt="JAG-1810C-CNC" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
1490243626

Máy Mài Vô Tâm CNC Automatic loading and Unloading JAG-1810-CNC

<p><img width="274" height="184" src="/images/content/may-mai-vo-tam-cnc-8211-automatic-loading-and-unloading-jag-1810-cnc-0.jpg" alt="JAG-1810C-CNC" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
1622875965

Máy Mài Vô Tâm CNC JAG-18C-CNC 3 TRỤC

<p><img width="274" height="184" src="/images/content/may-mai-vo-tam-jag-18c-cnc-3-truc-0.jpg" alt="JAG-1810C-CNC" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
2118278146

Máy Mài Vô Tâm CNC JAG-1812C-CNC 3 TRỤC

<p><img width="274" height="184" src="/images/content/may-mai-vo-tam-jag-1812c-cnc-3-truc-0.jpg" alt="JAG-1810C-CNC" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
443108993

Máy Mài Vô Tâm CNC JAG-2010C-CNC 3 TRỤC

<p><img width="274" height="184" src="/images/content/may-mai-vo-tam-jag-2010c-cnc-3-truc-0.jpg" alt="JAG-1810C-CNC" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
1748013152

Máy Mài Vô Tâm CNC JAG-12C-CNC EASY 3 TRỤC

<p><img width="274" height="184" src="/images/content/may-mai-vo-tam-jag-12c-cnc-easy-3-truc-0.jpg" alt="JAG-1810C-CNC" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
28821138

Máy Mài Vô Tâm CNC JAG-1810C-CNC Easy 3 TRỤC

<p><img width="274" height="184" src="/images/content/may-mai-vo-tam-jag-1810c-cnc-easy-3-truc-0.jpg" alt="JAG-1810C-CNC" /></p>
<p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p>
779135960

Trang

Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...